Svenneby gamla kyrka

Svenneby gamla kyrka 1924 Foto: Dan Samuelsson

Om renoveringen av Svenneby gamla kyrka

Kort om kyrkans historia

Äldre bilder från förra seklet.

Tidslinje över kyrkans historia.

+ Maximera alla

1100

Kyrkan börjar byggas

1249

Kyrkan färdig

1250

Dopfunt
Kyrkklocka

1640

Ny Predikstol

1669

Klockstapel ombyggd

1691

Reparation av taket

1698

Ändring - ombyggnad

2017

Renovering

Hantverkarna

Ordet skrå (tyska Schra) betyder ursprungligen berett skinnstycke, senare fick det betydelsen skriven stadga och syftar alltså på ett hantverksämbetes lagar. För att ett hantverksämbete skulle få existera krävdes även ett privilegiebrev. Ordet skrå som en benämning på sammanslutningarna är ett sentida påfund. Under medeltiden benämndes en hantverkarorganisation på olika sätt: ämbete, kompani eller gille. I de skrån som utfärdades på 16- och 1700-talen används termen ämbete. Inom ämbetet samlades ett hantverks mästare i den stad där ämbetet hade sina privilegier. Skråväsendet avskaffades i och med § 29 i Handels- Handtwerks- och Fabriksordningen 1846 med orden ”Nuwarande skråämbeten upphöra, då denna författning träder i werkställighet.”

 I vissa hantverk lever lärling-, gesäll- och mästarsystemet kvar än idag. Om man väljer att exempelvis utbilda sig till målare, snickare, murare eller i något annat hantverk så får man ofta möjlighet att göra ett gesällprov. Klarar man provet så får man ett gesällbrev, alltså ett intyg på att man inte längre är lärling utan gesäll. Som gesäll kan man fortsätta att vidareutbilda sig för att sedan göra ett mästarprov, precis som det fungerade under tiden då skråsystemet var verksamt. Det sker speciellt inom ramen för Fabriks- och hantverksföreningen, som har en omfattande verksamhet i landet. När skråsystemet avvecklades valde många hantverkare att ansluta sig lokalt till denna förening.

(källa:Wikipedia)

Hantverkarna som arbetar med renoveringen av Svenneby gamla kyrka ingår i en tradition som i vissa fall kan gå tillbaka till kyrkans tillblivelse. De har med sig ett kunnande och en stolthet som är ovanlig idag.

Skrivaren

ME:FECIT

Latin= Detta har jag gjort. Och: det har gjort mig

Hantverket. Arbetsplatsen. Materialen och kunnandet. Som har med det kroppsliga att göra. Det faktiska. Där man läser sig fram till skicklighet, inte bara i det som andra skrivit utan också genom att uppmärksamt studera det som handen gjort, den egna och andras.

Står i tiden fram

Står i tiden fram

– boken om Svenneby gamla kyrkas historia, om restaureringen och hantverket.
Den kostar 320:- och säljs via Tanum Pastorat Tel. 0525-640 23 eller skriv ett mejl till camilla.kihlberg@svenskakyrkan.se

eller på Akademi-bokhandeln i Lysekil.

 

Läs eller ladda ner PDFen genom att klicka på bilden nedan.

Kalk

en film om kalkarbetet vid kyrkan under sommaren 2016

Foto: Dan Samuelsson – 1924